VÁCLAV DVOŘÁK, VILÉM A ALOIS KUBA

První ucelené publikování architektonického díla nejvýznamnějších českých stavitelů meziválečného Brna, v jejichž díle se mimořádně snoubí hospodářská úspěšnost, velká četnost realizací a vysoká architektonická kvalita obytných staveb.

Vydavatel: spolek Obecní dům Brno, prosinec 2002
Editoři: Petr Pelčák, Ivan Wahla
Překlad: BEC Brno
Litografie: Quadra a spol., v.o.s.
Náklad: 1000
© Obecní dům Brno


Vydání katalogu a výstavu podpořili:

Muzeum města Brna