Mojmír Kyselka - Masarykova obecná škola

GENERACE 1901-1910
PRVNÍ ABSOLVENTI ČESKÉ ŠKOLY ARCHITEKTURY V BRNĚ
1925-1940

Moderní architektura byla ve 20. letech v Brně prosazena skupinou architektů narozených v poslední dekádě 19. století. Vítězství moderní architektury demonstrovala Výstava soudobé kultury na čerstvě zbudovaném pisáreckém výstavišti v létě roku 1928. Přibližně v téže době se počala projekčně uplatňovat skupina architektů narozených již převážně v Brně v první dekádě 20. století, jejíž profil, význam i velikost se utvářely a narůstaly v průběhu 30. let. Důvodem toho bylo mimo jiné i založení české školy architektury v Brně roku 1919.
Právě studium Odboru architektury a pozemního stavitelství ČVŠT v Brně je společným znakem té části zmíněné generace brněnských architektů, kterou se publikace zabývá. Architekti Josef Kranz, Miroslav Putna, Bedřich Rozehnal, Mojmír Kyselka, Eduard Žáček, Evžen Škarda, František Kalivoda, František A. Krejčí, Bohumil Tureček a další spoluvytvářeli vysoký standard brněnského funkcionalismu a ve svých nejlepších výkonech dosáhli absolutního vrcholu českého meziválečného stavebního umění. Tato publikace představuje nejvýznamnější tvůrce a díla této generace.

Vydavatel: Spolek Obecní dům Brno, prosinec 2001,
ve spolupráci s: Muzeum města Brna, Fakulta architektury VUT v Brně a DOCOMOMO
Czech Republic
Editoři: Petr Pelčák, Ivan Wahla
Redakční spolupráce: Petra Gescheidtová
Grafická úprava: Petr Pelčák, Ivan Wahla
Fotografie: Orth & Co Brno, Atelier de Sandalo Brno, Atelier VI. Lehký Brno, V. Ševčík Prostějov, A. Navrátil Prostějov - do r. 1940
             Filip Šlapal a Jan Malý, Praha - současné fotografie
             Reprofoto: Karel Šabata
Překlad: BEC Brno
Litografie: Quadra a spol., v.o.s.
Tisk: Antonín Prchal Protisk Velké Meziříčí
Náklad: 1000 výtisků
Distribuce: Spolek Obecní dům Brno, Srbská 66, 612 00 Brno,
             tel.: +420-5-4124 2051, fax: +420-5-49250526
© Obecní dům Brno 2000     All rights reserved


Josef Kranz

Karel H. Kepka

Eduard Žáček

A. Bramborová

Evžen Škarda

F. Kalivoda

F. A. Krejčí

Vladimír Beneš