OBECNÍ DŮM BRNO 1997-2002

Publikace doprovázející 4. členskou výstavu spolku Obecní dům Brno a podrobně dokumen- tující nejvýznamnější projekty a realizace členů spolku Obecní dům Brno za posledních 5 let. Stavby a projekty budou prezentovány řadou barevných fotografií a plánů. Hlavní oddíl projektů a staveb bude doplněn o teoretické texty členů, soupis díla, kalendárium, profesní životopis.

Vydavatel: spolek Obecní dům Brno, listopad 2002
Editoři: Aleš Burian, Petr Pelčák, Ivan Wahla
Litografie: Quadra a spol., v.o.s.
Náklad: 1000
© Obecní dům Brno


Vydání katalogu a výstavu podpořili:

Magistrát města Brna

Inzerenti:
Ing. arch. Viktor Rudiš
Erco Leuchten GmbH
ETNA spol. s r.o.
Czechin, s.r.o.
THORN Lighting CS spol. s r.o.
Vitra Koncept s.r.o.
Kámen Engineering s.r.o.