ERNST WIESNER
1890-1971

V první polovině 20. let je Ernst Wiesner formou i konstrukcí nejprogresivnějším česko- slovenským architektem. To dokládá realizace mnoha zejména bankovních a správních budov v Brně ve velkorysých, od or­namentu zcela oproštěných formách, vždy však s precizním a elegantním detailem.
Ve 30. letech jeho tvorba - jako jednoho z mála na­šich architektů - překračuje hranice Československa, když pro židovskou klientelu staví či přestavuje budovy v bývalé Jugoslávii, Rakousku, Švýcarsku a Polsku.
Tragický rok 1939 je také mezníkem života Wies­ne­rova. Takřka padesátiletému architektovi se sice po­daří odjet z nacisty již okupovaného Brna do Velké Británie, kde se věnuje pedagogické činnosti na univer­sitě Liverpoolu. Zde Wiesner realizoval svou jedinou velkou novostavbu po odchodu z Brna, St. Ni­cho­las School, kterou začal projektovat až ve svých 68 letech a na níž pracoval do své smrti.
Věříme, že tato monografie se stane dalším kamenem v mozaice poznání díla a života tohoto velkého brněnského architekta.

© Obecní dům Brno, 2005
Stran: 188
Náklad: 1000
Editoři: Petr Pelčák, Ivan Wahla