Spolek Obecní dům Brno byl založen v r. 1991 a v současné době sdružuje zejména praktikující architekty z Brna a Prahy.
Od počátku své činnosti se Obecní dům Brno zaměřil na zprostředkování díla významných českých a středoevropských architektů formou výstav v Galerii architektury v Brně, s častou reprízou v pražské Fragnerově galerii. Takto byly realizovány výstavy Ivana Reimanna z Berlína, Karin Bily a Paula Katzbergera, Prof. Antona Schweighofera a Prof. Helmuta Richtera z Vídně, Prof. Ruggera a Christiny Tropeano z Curychu, Prof. Emila Přikryla a Prof. Aleny Šrámkové z Prahy či mladých slovinských architektů.
Od roku 1998 Obecní dům Brno pravidelně realizuje ročně jednu výstavu mapující "zlatou éru" brněnské moderní architektury 20. a 30. let. Tyto výstavy jsou vždy doprovázeny rozsáhlou publikací, které mají kladné přijetí a ohlas i v zahraničí.
V r. 2001 byl vedle této historické ediční řady zahájen nový výstavní a ediční projekt, zaměřený na současnou domácí i evropskou architekturu. První publikací této nové ediční řady je Litomyšl a současná architektura, na r. 2002 je připravována publikace Obecní dům Brno 1997 - 2002, v dalších letech se zájem rozšíří i na zahraniční architekty.
Všechny vydané i připravované publikace jsou dvojjazyčné (česky-anglicky) s velkým množstvím originálních dobových fotografií či snímků předních současných českých fotografů architektury.